De erfgenamen worden eigenaar vanaf het overlijden, mits aanvaarding van de nalatenschap.
Dit wil zeggen dat de erfgenamen het onroerend goed onmiddellijk te koop kunnen stellen.

Eerst gaat er een akte van erfopvolging aangevraagd dienen te worden, dit is een attest om zeker te zijn wie de erfgenamen zijn en als deze handelingsbewaam zijn. Zo'n attest wordt verplicht opgesteld door de notaris. Bij de VastgoedBoutique regelen wij dit voor u.

U kan al een verkoopovereenkomst sluiten zonder de akte van erfopvolging, maar dan dient u goed op te letten dat alle nodige clausules in de overeenkomst genoteerd worden, vraag raad aan ons. De notariële akte kan pas doorgaan als de akte van erfopvolging is afgeleverd, dit duurt meestal 4 weken.

Meer informatie nodig? Bel ons gerust op 0479 24 92 55 of mail naar petra@vastgoedboutique.be