Voor Vlaanderen loopt de tijdelijke indexbeperking eind september 2023 af.

Woningen met een energiescore D, E of F mag u tot eind september 2023 gedeeltelijk of niet  indexeren. Vanaf 1 oktober 2023 eindigt deze regeling en mag deze woningen/appartementen opnieuw geïndexeerd worden.

Gaat het om een woning met een energiescore D, E of F en loopt het contract al van voor 1 oktober 2022, dan moet u de huurprijs nog corrigeren met een correctiecoëfficiënt. De verloren indexering mag niet inhalen worden.

Wanneer mag ik indexeren?
Op de verjaring van de ingangsdatum van het huurcontract (voor contracten na 2019).

Meer informatie over uw indexering? Neem contact op met Petra.